Έως 3,5% εκτιμάται ότι θα είναι η μέση αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα το 2009, ενώ υψηλότερες είναι στις περισσότερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και στις ΔΕΚΟ.

Στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων η αναπροσαρμογή θα είναι 4%.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το Δημόσιο, από την 1η Ιανουαρίουενσωματώνεται στο βασικό μισθό ηδεύτερη δόση από το κίνητροαπόδοσης που δινόταν μέχρι τα τέλη του 2007.

Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βασικός μισθός θα αυξηθεί κατά 29 ευρώ, κατά 32 ευρώ για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ, για τους υπαλλήλους Τεχνικής Εκπαίδευσης κατά 45 ευρώ και για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατά 50 ευρώ.

Το κίνητρο απόδοσης θα μειωθούν από 57 σε 28 ευρώ για την κατηγορία ΥΕ, από 64 σε 32 ευρώ για την κατηγορία ΔΕ, από 90 σε 45 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και από 100 σε 50 ευρώ για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι περισσότερες αυξήσεις μισθών θα δοθούν σε δύο δόσεις.

Πολύ δύσκολη θα είναι η διαπραγμάτευση στους κλάδους που είχαν υπογράψει μονοετείς συμβάσεις εργασίας ή είχαν εκδοθεί αποφάσεις διαιτησίας.

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει αύξηση 5,5% και θα καταβληθεί στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων την 1η Μαΐου. Με την αύξηση αυτή, το κατώτατο ημερομίσθιο θα διαμορφωθεί στα 33,04 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 736,56 ευρώ.

Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς των εμποροϋπαλλήλων (2% από 1/1/2009 και 5% από 1/9/2009), των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (2,5% την 1/1/2009 και 4% από 1/9/2009), των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των εργαζομένων στον επισιτισμό (2% από 1/1/2009 και 3,9% από 1/7/2009) και του προσωπικού των γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων (2% την 1/1/2009 και κατά 4,1% από 1/9/2009).

Εφάπαξ αυξήσεις θα δοθούν από την 1/1/2009 στους βασικούς μισθούς των δημοσιογράφων (6,5%) και των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο (6% στις αποδοχές των διπλωματούχων).

Τέλος, σε μεγάλες ΔΕΚΟ οι αυξήσεις που έχουν συμφωνηθεί και θα δοθούν είναι 3% από την 1/1/2009 στον ΟΤΕ (η σύμβαση προβλέπει επιπλέον αύξηση 3% την 1/7/2009) και 3% την 1/2/2009 στη ΔΕΗ (και 3,5% την 1/9/2009).