Λήγει αύριο η προθεσμία για επιχειρήσεις προκειμένου να αναπροσαρμόσουν την αξία των ακινήτων τους σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους θα προβούν και οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.