Επαναπατρισμός εντός και επί τα αυτά για 263 έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης και έξι θησαυρούς νομισμάτων! Η δημιουργία του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως ανατρέπει τα δεδομένα για τρία μουσεία της Αθήνας. Το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Νομισματικό και το Επιγραφικό Μoυσείο καλούνται να «επιστρέψουν» στην Ακρόπολη αρχαία ευρήματα τα οποία είχαν έρθει στο φως στη διάρκεια των πρώτων ανασκαφών στον Ιερό Βράχο, τον 19ο αιώνα, και ελλείψει χώρου φυλάσσονταν σε διάφορα μουσεία.

Η αποδοχή του αιτήματος, το οποίο συζητήθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δεν έγινε βεβαίως με χαρά, καθώς το ΕΑΜ θα πρέπει να επιστρέψει 220 έργα, το Επιγραφικό 43 επιγραφές και το Νομισματικό τους θησαυρούς νομισμάτων. Ωστόσο, μπροστά στην υπερασπιστική τακτική του εφόρου Ακροπόλεως κ. Αλέκου Μάντη , ο οποίος χρησιμοποίησε ως επιχείρημα τον επαναπατρισμό ελληνικών αρχαιοτήτων από το εξωτερικό- δεν μπορεί να ζητούμε επιστροφές από ξένα μουσεία αλλά να δυσκολευόμαστε με τα δικά μας-, η απόφαση του ΚΑΣ υπήρξε θετική.

Η αλήθεια είναι ότι για διάστημα περίπου ενός αιώνα οι συγκεκριμένες αρχαιότητες είχαν βρει τη θέση τους στα μουσεία αποτελώντας μέρος του όλου, γι΄ αυτό και οι διευθυντές τους είχαν κάνει αντιπροτάσεις για μικρότερο αριθμό επιστροφών ή και με αντάλλαγμα. Από την άλλη, η δημιουργία ενός νέου μουσείου έχει απαιτήσεις προκειμένου να παρουσιαστούν ολοκληρωμένα σύνολα- πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως.

Αναλυτικά, μεταξύ των έργων που θα επιστραφούν από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι μία ομάδα χάλκινων αρχαιοτήτων, όπως το ακρωτήριο με χάλκινο έλασμα Γοργούς από τον πρώιμο ναό της Αθηνάς Νίκης, ένα μικρό άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου, μία κεφαλή πολεμιστή σε φυσικό μέγεθος, ένα ομοίωμα τριήρους, πολλά μικρά ειδώλια που αναπαριστούν τη θεά Αθηνά ή διάφορα ζώα (ταύρους, γρύπες, σφίγγες κ.ά.), αλλά και διάφορα εξαρτήματα λεβήτων και τριπόδων. Από το Επιγραφικό Μουσείο εξάλλου θα μετακινηθούν μεταξύ άλλων το ψήφισμα του ναού της Αθηνάς Νίκης και η επιγραφή με τον απολογισμό των έργων του Ερεχθείου.

Στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, τέλος, πρόκειται να γίνει ανασύνθεση του μνημείου της Νίκης του Καλλιμάχου, ενός εκ των 192 αθηναίων νεκρών της Μάχης του Μαραθώνα το 490 π.Χ. Για τον σκοπό αυτό θα δοθεί από το ΕΑΜ ενα τμήμα του έργου, το κηρύκειο.