Σε δανεισμό 32 δισ. ευρώ θα προσφύγει το Ελληνικό Δημόσιο το α΄ εξάμηνο του 2009, προκειμένου να καλύψει το ταμειακό έλλειμμα και να ανανεώσει ομόλογα που λήγουν. Οι υπέρογκες δανειακές ανάγκες απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απευθύνει σύσταση λήψης μέτρων για τον περιορισμό των ελλειμμάτων.