Στα χέρια του κ. Λ. Λαυρεντιάδη πέρασε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το χθεσινό «πακέτο» 2 εκατ. μετοχών που πούλησε ο εκ των βασικών μετόχων της Πήγασος Εκδοτική κ. Φ. Γ. Μπόμπολας στην τιμή των 2,5 ευρώ ανά μετοχή. Η απόκτηση του 4,26% της Πήγασος εκτιμάται ότι έχει τα χαρακτηριστικά μιας απλής επενδυτικής θέσης, ενώ η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον αν θα υπάρξει γνωστοποίηση μεταβολής, κάτι βέβαια που συνεπάγεται ότι η συνολική θέση του επιχειρηματία στην Πήγασος θα ξεπερνά τελικά το 5%.

Επισήμως η Πήγασος ανακοίνωσε χθες ότι ο κ. Φ. Γ. Μπόμπολας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, προέβη στην πώληση 2 εκατ. κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, συνολικής καθαρής αξίας 5 εκατ. ευρώ. Συνεπεία της ως άνω συναλλαγής, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κ. Φ. Γ. Μπόμπολα στην εταιρεία μεταβλήθηκε από 13.980.990, ήτοι ποσοστό 29,83%, σε 11.980.990, ήτοι ποσοστό 25,56% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.