Βρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτόγνωρης διεθνούς οικονομικής αναταραχής. Μια γενική ύφεση είναι πιθανή για το 2009, όπου ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου εθνικού προϊόντος θα μειωθεί στα επίπεδα του 1,5% σε σχέση με 3,6% κατά μέσον όρο την προηγούμενη πενταετία.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, παρατηρούμε τελευταία σημαντική κάμψη των τιμών του πετρελαίου ύστερα από αυξήσεις ρεκόρ στις αρχές του χρόνου οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον επηρεασμό της ζήτησης.

Οι διακυμάνσεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν είναι τόσο έντονες, διότι οι τιμές για τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας αερίου από τις χώρες παραγωγής εμπεριέχουν μηχανισμούς εξομάλυνσης. Οι δυσκολίες στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον θα μειώσουν τις δυνατότητες νέων επενδύσεων με αποτέλεσμα, μακροπρόθεσμα πλέον, να υπάρξουν πιέσεις στην τροφοδοσία και, τελικώς, αύξηση τιμών. Στο ορατό μέλλον δεν προβλέπεται αποσύνδεση των τιμών του αερίου από αυτές του πετρελαίου.

Ως προς το φυσικό αέριο, το 61% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης καλύπτεται σήμερα από εισαγωγές: 42% από τη Ρωσία, 24% από τη Νορβηγία, 18% από την Αλγερία και 16% από άλλες χώρες με τη μορφή ως επί το πλείστον υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το ποσοστό αυτό της εξάρτησης αναμένεται να ανέλθει από 61% σε 73% στον ορίζοντα του 2020. Είναι προφανής η σημασία των υποδομών και ιδιαίτερα του νοτίου διαδρόμου τροφοδοσίας της Ευρώπης που μας αφορά άμεσα, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών για Τερματικούς Σταθμούς LΝG. Το ίδιο προφανής είναι και η ανάγκη στήριξης των επενδύσεων από χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στο εσωτερικό η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές γίνεται μέσα από υποδομές που κατασκευάζει η θυγατρική μας εταιρεία ΔΕΣΦΑ. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα 600 εκατ. ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1,5 δισ. ευρώ για την κατασκευή του χερσαίου τμήματος του αγωγού Ελλάδας- Ιταλίας και άλλα αναπτυξιακά έργα. Προγραμματίζεται η κατασκευή και τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, ενώ μελετάται η σκοπιμότητα κατασκευής τερματικού σταθμού LΝG στην Κρήτη.

Στον προγραμματισμό μας εντάσσεται και η ίδρυση τριών ακόμη περιφερειακών Εταιρειών Παροχής Αερίου, ενώ οι Διεθνείς Συνεργασίες αποτελούν στρατηγικό στόχο: Μακροχρόνιες συνεργασίες μας με τη ρωσική εταιρεία Gazprom Εxport, την αλγερινή Sonatrach και πρόσφατα την τουρκική Βotas, ενώ με την Ιταλική Εdison έχουμε την κοινή εταιρεία Ποσειδών ΑΕ, η οποία θα μελετήσει, θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Εχουμε επίσης υπογράψει μνημόνιο με την εταιρεία Gaz de France- Suez στο πλαίσιο της προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στον τομέα, τέλος, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, η ΔΕΠΑ έχει από καιρό κατασκευάσει και λειτουργεί δύο σταθμούς τροφοδοσίας οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CΝG) στην περιοχή των Αθηνών, όπου καθημερινά ανεφοδιάζονται 416 αστικά λεωφορεία.