Ο πρόεδρoς του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας κ. Θ. Στάμου μιλάει στο «Βήμα».