Δώδεκα πρόσωπα με ζωές ίδιες ή τελείως διαφορετικές από αυτές χιλιάδων άλλων ανθρώπων.