Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2009 για τα έσοδα και τις δαπάνες είναι εξαιρετικά αισιόδοξες και δύσκολα επιτεύξιμες, χωρίς την λήψη πρόσθετων μέτρων, τονίζεται στην τελευταία για το 2008 έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, η επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού του 2009, χωρίς πρόσθετα μέτρα και χωρίς ανατροπή του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος προς το ευνοϊκότερο, θα είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη.

Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το 2009 θα ξεπεράσει και πάλι το 3% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος που παραμένει σταθερά πάνω από το 100% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο σημερινό περιβάλλον πιστωτικής στενότητας και παρά τη μείωση των επιτοκίων, δύσκολα θα εμφανίσει τάσεις μείωσης.

Αναφορικά με το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι το 2009 θα επιβραδυνθεί στο 2% περίπου.

Για την ανεργία το ΙΟΒΕ αναφέρει ότι διατηρείται στα επίπεδα του 7,2% στο τρίτο τρίμηνο του 2008, βελτιωμένη σε σχέση με το 2007, ενώ σταθερότητα παρατηρείται και στην αύξηση της απασχόλησης (1%).

Αν και σε ετήσια βάση θα διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 8%, οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις δείχνουν ανακοπή της πτωτικής πορείας και πιθανή ενίσχυση της ανεργίας στο πρώτο τρίμηνο του 2009.