Μικρές αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές των μισθωτών και των συνταξιούχων φέρνει τον Ιανουάριο η απόφαση για τη μείωση του παρακρατούμενου φόρου από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων καθώς το 2009 αλλάζει η φορολογική κλίμακα και μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές ως δύο ποσοστιαίες μονάδες.