Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγείται η ελληνική οικονομία ελλείψει ρευστότητας. Η κατάσταση στην αγορά είναι ήδη δυσάρεστη και αναμένεται ότι τους επόμενους μήνες θα εξελιχθεί σε τραγική. Οι πληρωμές έχουν διακοπεί, αφενός διότι οι τράπεζες έχουν διακόψει τις χρηματοδοτήσεις και αφετέρου διότι το Δημόσιο δεν έχει λεφτά να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Τη στιγμή αυτή οι λογαριασμοί των υπουργείων είναι άδειοι και οι επί μέρους υπηρεσίες του Δημοσίου ενημερώνουν ότι θα καθυστερήσουν όλες τις άλλες πληρωμές προκειμένου να καλυφθούν οι μισθοί, οι συντάξεις και τα δώρα των Χριστουγέννων. Η διακοπή όλων των πληρωμών από το Δημόσιο σφίγγει μια αγορά που ήδη βιώνει συνθήκες ασφυξίας. Οι τράπεζες έχουν τόσο σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας που αλλάζουν όλους τους όρους των συναλλαγών μονομερώς. Αν οι πελάτες διαμαρτυρηθούν, οι τράπεζες απαιτούν την εξόφληση των δανείων, πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο για τις επιχειρήσεις.

Για τους επόμενους μήνες τα πράγματα προδιαγράφονται ακόμη χειρότερα. Καθώς αναμένεται ότι η διεθνής πιστωτική κρίση θα χειροτερεύει, οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίζουν ακόμη πιο αυξημένα προβλήματα ρευστότητας και θα σφίγγουν περισσότερο τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Τα νοικοκυριά θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα αποπληρωμής των δανείων τους και ήδη επανεμφανίστηκαν στην αγορά οι τοκογλύφοι που δανείζουν με επιτόκια που ξεπερνούν το 15% τον χρόνο.

Η κυβέρνηση δεν έχει αυτή τη στιγμή κανένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ τα μέτρα που ήδη έχει πάρει είναι ανεφάρμοστα. Ενα απλό παράδειγμα τέτοιου μέτρου είναι ότι προκειμένου μια επιχείρηση να πάρει χρήματα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας, θα πρέπει αφενός να είναι κερδοφόρος- σωστό μέτρο-, αφετέρου να έχει τα κέρδη τοποθετημένα σε λογαριασμό όψεως. Δηλαδή να μην τα έχει επενδύσει και να μην τα έχει μοιράσει ως μέρισμα. Ποια επιχείρηση στον κόσμο κρατάει τα κέρδη της σε λογαριασμό όψεως; Καμία. Ως εκ τούτου είναι αμφίβολο αν θα βρεθεί έστω και μία επιχείρηση να εισπράξει χρήματα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υπό τις συνθήκες αυτές, αυτό που αναμένεται για τους επόμενους μήνες είναι περιορισμός του τζίρου και των κερδών των επιχειρήσεων, κλείσιμο των ασθενέστερων και των μικρότερων επιχειρήσεων, μαζικές απολύσεις, αλλαγές επί το δυσμενέστερο των όρων εργασίας όσων παραμένουν απασχολούμενοι και σημαντική αύξηση της ανεργίας.

Ταυτόχρονα τους επόμενους μήνες αναμένεται ότι το Δημόσιο θα αντιμετωπίσει πρωτοφανείς δυσκολίες στην προσπάθειά του να δανειστεί από το εξωτερικό και ενδεχομένως να αναγκαστεί να εκδώσει έντοκα γραμμάτια τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας στην εγχώρια αγορά με υψηλά επιτόκια. Αυτό θα διευκολύνει μεν τον δανεισμό του Δημοσίου, αλλά θα μειώσει ακόμη περισσότερο τη ρευστότητα των τραπεζών, αφού τα χρήματα αυτά θα φύγουν από τις καταθέσεις για να τοποθετηθούν στους τίτλους του Δημοσίου. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε έναν πρωτοφανή φαύλο κύκλο από τον οποίο θα βγει μόνο όταν ξεπεραστεί η διεθνής πιστωτική κρίση, δηλαδή θα αργήσει.

gnikolo@dolnet.gr