Αγορά: Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας, Εδουάρδου, Γεωργίου) 142,13 €, Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 142,13 , Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 142,13 €, Πώληση: Ελισάβετ νέας κοπής 158,63