* ΓΕΚ-Τέρνα: Η συνολική αποτίμηση των δύο ενεργειακών μονάδων (Ηρων Ι και Ηρων ΙΙ) ανέρχεται στα 480 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορά τη συνεργασία του ομίλου με την GDF SUΕΖ, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση που έστειλε προς τις χρηματιστηριακές αρχές.

* Μαράκ Ηλεκτρονική: Τη συμμετοχή της με ποσοστό 49% στη νεοσυσταθείσα Μarac Αlbania Sh.p.k., η οποία έχει την έδρα της στα Τίρανα, αποφάσισε η εισηγμένη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της στις χώρες της Βαλκανικής. Τα υπόλοιπα ποσοστά συμμετοχής καλύφθηκαν από την αλβανική εταιρεία Starsat Ιnternational Sp.p.k. (ποσοστό 35%), την Ηoxha Sokol (ποσοστό 5%) και τον κ. Δ. Μπεζαΐτη (ποσοστό 11%), ο οποίος είναι και διαχειριστής της εταιρείας.

* ΑΒ-Βασιλόπουλος: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της Ρ.L. Logistics Center-ΔιανομέςΑποθηκεύσεις-Logistics ΑΕ από την εισηγμένη. Η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας είναι η 31η Μαρτίου 2008.

* Ετέμ: Την απόσχιση του κλάδου χυτηρίων της εισηγμένης και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ανοξάλ ΑΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Μετάλλων ΑΕ αποφάσισε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η απόσχιση του κλάδου και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική Ανοξάλ θα γίνει με βάση τη λογιστική κατάσταση της 31.8.2008. Η αξία του κλάδου ανέρχεται σε 3.327.871,96 ευρώ. Με το ποσό αυτό, καθώς και με καταβολή 7,14 ευρώ μετρητών για στρογγυλοποίηση, θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Συμετάλ με την έκδοση 113.386 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης. Η οριστική απόσχιση θα γίνει με την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

* ΕΕΔΕ: Στην περίοδο της διεθνούς κρίσης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να βλέπουν την κατάσταση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με λογική και σύνεση. Δραστικά μέτρα μείωσης του προσωπικού μπορεί να αποβούν επιζήμια για τις επιχειρήσεις σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης από ανώτερα στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την ΡricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα (ΡwC). Συμμετείχαν 15 ανώτατα και ανώτερα στελέχη των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών από διάφορους κλάδους.