Πρώτη φορά μετά τον πόλεμο μειώθηκε τον Οκτώβριο η κατανάλωση ρεύματος καθώς οι βιομηχανίες περιορίζουν την παραγωγή τους.