Αγορά: Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας, Εδουάρδου, Γεωργίου) 145,92 €, Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 145,92 , Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 145,92 €, Πώληση: Ελισάβετ νέας κοπής 163,26