Η οικονομική στενότητα και η έλλιψη ρευστότητας είναι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να εισπράξει αυτά που προέβλεπε από τις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων της περιόδου 2000-2007.