Στις 232 μονάδες βάσης ανέβηκε η διαφορά απόδοσης (spread) των δεκαετών ελληνικών ομολόγων από τα αντίστοιχα γερμανικά.