Με το ποσό των 3,6 δισ. ευρώ σε ρευστό και ομόλογα επιχορηγείται το ΙΚΑ για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες ανάγκες του. Η επιχορήγηση καταβλήθηκε με κοινή απόφαση της υπουργού Απασχόλησης κυρίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά και του υφυπουργού Οικονομικών κ. Ν.Λέγκα.