Η εισηγμένη στο ΧΑ Rainbow ΑΕ, η οποία αντιπροσωπεύει και διανέμει στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα πρoϊόντα της Αpple, στο τρίτο τρίμηνο του 2008 (πρώτο τρίμηνο χρήσης 2008-2009 της εταιρείας), αν και παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, της τάξεως του 29%, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, έχει μειωμένα αποτελέσματα ΕΒΙΤDΑ, καθώς και καθαρή προ φόρων κερδοφορία. Ειδικότερα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το διάστημα 1 Ιουλίου- 30 Σεπτεμβρίου 2008 ανήλθε σε 4,17 εκατ. ευρώ, έναντι 3,24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα αποτελέσματα ΕΒΙΤDΑ διαμορφώθηκαν σε 232.000 ευρώ έναντι 272.000 ευρώ (μείωση 14,7%), ενώ τα καθαρά κέρδη ήταν 114.000 ευρώ έναντι 151.000 ευρώ (μείωση 24,5%).