Από σήμερα Πέμπτη θα καταβάλλεται η άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που απασχολούν ως και 50 εργαζομένους για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων.

Οπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομίας, πιστώθηκε στην Αγροτική Τράπεζα ειδικός λογαριασμός μέσω του οποίου θα καταβάλλεται η άμεση οικονομική ενίσχυση.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα γίνεται βάσει της υποβολής υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/1996 των δικαιούχων για τις ζημιές που υπέστησαν και βεβαιώσεων της Πυροσβεστικής ή της τοπικής Αστυνομικής Αρχής ή του οικείου δήμου ή του τοπικού επιμελητηρίου για τις προκληθείσες ζημιές.

Εξάλλου, με άλλη απόφαση του υπουργού Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη συστήνεται Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον κ. Γ.Σιδηρόπουλο, γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας, ως πρόεδρο, και τους κκ. Γ.Κασιμάτη, πρόεδρο της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Δ. Αρμενάκη, πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, και Δ. Ασημακόπουλο, πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ως μέλη.

Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή θα εποπτεύει και θα συντονίζει τις τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται από τους εκπροσώπους των τοπικών επιμελητηρίων, των οικείων συλλόγων και του υπουργείου Οικονομίας και έχουν ως αντικείμενο τη χορήγηση βεβαιώσεων, με τις οποίες πιστοποιείται: πρώτον, ότι οι επιχειρήσεις ή οι επαγγελματίες έχουν πληγεί στη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων· δεύτερον, το ύψος των σχετικών ζημιών σε κτίρια, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πρώτες, βοηθητικές ύλες και εμπορεύματα· και, τρίτον, η πιθανή ασφαλιστική αποζημίωση που δικαιούνται να λάβουν οι πληγέντες για οποιαδήποτε από τις ζημιές αυτές.