Ενα μαρμάρινο ανάγλυφο από την Ακρόπολη θα είναι το αντιδάνειο προς το Μουσείο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, το οποίο έχει επιστρέψει στην Αθήνα ένα μικρό θραύσμα από τη ζωφόρο του Παρθενώνα. Πρόκειται για ακέραιο ανάγλυφο με παράσταση νεκρόδειπνου το οποίο χρονολογείται από τον 4ο- 3ο αιώνα π.Χ. Την απόφαση αυτή πήρε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μετά την άρνηση του γερμανικού πανεπιστημίου να δεχθεί το αρχικώς αποφασισθέν αρχαίο έργο, που ήταν μια μαρμάρινη ανδρική κεφαλή του 1ου αιώνα μ.Χ.