Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της πρώτης κλήρωσης είναι ο:

1 7 9. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της δεύτερης κλήρωσης είναι ο: 0 5 4. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της τρίτης κλήρωσης είναι ο:

8 9 8.