Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε, την Τετάρτη, την πρόταση για την ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας και την υπέρβαση του ορίου των 48 ωρών την εβδομάδα και η τύχη της ρύθμισης για το 65ωρο είναι πλέον αβέβαιη.