Για δεύτερη στη σειρά συνεδρίαση η μετοχή της Βωβός έκλεισε στο απόλυτο limit down (-30%) και διαμορφώθηκε στα 6,34 ευρώ, προκαλώντας προβληματισμό στους επενδυτές, αλλά και την αντίδραση της διοίκησης, η οποία με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι υγιής και τα θεμελιώδη της μεγέθη ισχυρά.

Η διαφαινόμενη καθυστέρηση των εργασιών για την ανέγερση του εμπορικού κέντρου από την εταιρεία στον Βοτανικό έπειτα από αίτηση την οποία υπέβαλαν στο τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων πυροδότησε ρευστοποιήσεις από ξένους κυρίως θεσμικούς. Υπενθυμίζεται ότι διετάχθη προσωρινώς η αναστολή εκτελέσεως της οικοδομικής άδειας και η τελική απόφαση θα ληφθεί τον Μάρτιο του 2009.

«Πιστεύουμε ακράδαντα στη δικαίωσή μας.Η αισιοδοξία μας πηγάζει τόσο από τη νομιμότητα της οικοδομικής αδείας όσο και από το ρυθμιστικό μας ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της διπλής ανάπλασης. Δεν αναμένουμε αλλαγή του χρονοδιαγράμματος περάτωσης του project δεδομένου ότι η κατασκευή του προχώρησε ως τώρα με ταχύτερους ρυθμούς από τους προβλεπόμενους» αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Από την εταιρεία αναφέρουν επίσης ότι η καθαρή θέση (ΝΑV) ανά μετοχή της εταιρείας προ αναβαλλόμενης φορολογίας διαμορφώθηκε το 9μηνο του 2008 στα 20,42 ευρώ.

Σύμφωνα με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος των 6,34 ευρώ, η τιμή της μετοχής της εταιρείας διαπραγματεύεται με έκπτωση (discount) 69% επί της καθαρής της θέσης στις 30.09.2008.

Τα έσοδα από μισθώματα για το σύνολο του 2008 προβλέπεται να ανέλθουν σε 47 εκατ. ευρώ. Από τα συνολικά καθαρά δανειακά κεφάλαια της εταιρείας στις 30.09.2008, ύψους 690 εκατ. ευρώ, τα 507 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 74% αποτελούν μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Οσον αφορά τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό των 182 εκατ. ευρώ, ποσοστό 61% ή 111 εκατ. ευρώ σχετίζονται με την εξασφαλισμένη από ελληνικές τράπεζες χρηματοδότηση του κατασκευαστικού έργου του Βοτανικού, η οποία είτε θα εξοφληθεί εντός του 2009 στην περίπτωση πώλησης του εμπορικού κέντρου είτε θα μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο δανεισμό (π.χ. sale and lease back) στην περίπτωση διατήρησής του στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας.