Παύση πληρωμών παρατηρείται καθώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά δείχνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.