ΩΣ ΤΙΣ 9 Ιανουαρίου μπορούν άτομα με αναπηρία να υποβάλουν αίτηση για διορισμό βάσει του Νόμου 2643/98 σε 4.880 θέσεις εργασίας, σε επιχειρήσεις και άλλους φορείς του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους αναλυτικούς πίνακες με την κατανομή των θέσεων καθώς και τις προκηρύξεις ανά περιοχή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην ιστοσελίδα www.esaea.gr καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.