Στο εντυπωσιακό 164% ανέρχεται το ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας. Δηλαδή σε κάθε χρήστη αντιστοιχούν περίπου δύο κινητά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν ανακοινώσει οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προκύπτει ότι η πελατειακή τους βάση- μόνο στην Ελλάδα- είναι αθροιστικά 18,08 εκατ. πελάτες.