Οργιο παράνομων δαπανών στα έξοδα του Δημοσίου και των ΟΤΑ το 2006 διαπιστώνεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.