Στο άνοιγμα των λογαριασμών των εταιριών Rassadel και Madeus, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση Βατοπαιδίου, προχώρησαν οι κυπριακές τράπεζεςκαι τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί εγγράφως στις ελληνικές αρχές, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο «Φιλελεύθερος».

Σύμφωνα με την εφημερίδα,οι απαντήσεις των εμπορικών τραπεζών στο αίτημα των κυπριακών αρχών για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των δύο εταιρειών, Rassadel καιMadeus, που σχετίζονται με την υπόθεση του Βατοπαιδίου, είναι αποκαλυπτικές.

Ειδικότερα,σε ένα τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας εντοπίστηκανπερίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε δεύτερο βρέθηκαν πολύ μικρά ποσά.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει και λογαριασμός τρίτης εταιρείας, για την οποία οι κυπριακές αρχές ζήτησαν περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση.

Ήδη, για τις απαντήσεις των τραπεζών έχουν ενημερωθεί γραπτώς οι ελληνικές αρχές και ανάλογα με την αξιολόγηση των στοιχείων, δεν αποκλείεται να ζητηθούν περαιτέρω ενέργειες.

Μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, αφού θα δοθούν στην Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) οι απαντήσεις από όλες τις τράπεζες.

Οι έρευνες για την τρίτη εταιρεία φαίνεται ότι θα επεκταθούν, αφού υπάρχουν ζητήματα προς ξεκαθάρισμα, ενώ για ότι αποφέρουν οι έλεγχοι θα ενημερωθεί η ΜΟΚΑΣ.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» στην περίπτωση, που τα χρήματα που εντοπισθούν στους υπό έρευνα λογαριασμούς των τριών εταιρειών κριθεί ότι πρέπει να δεσμευτούν, τότε η ΜΟΚΑΣ θα ζητήσει από το Δικαστήριο να εκδώσει διάταγμα για «πάγωμά» των λογαριασμών, ώστε να διαπιστωθεί η πηγή τους και να εξετασθεί κατά πόσον προήλθαν από παράνομες ή νόμιμες πράξεις.