Την παράταση της απαγόρευσης ως τις 31.5.2009 των ανοικτών πωλήσεων μετοχών που είναι εισηγμένες στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του.