Η δημιουργία μιας καφετέριας είναι το «όνειρο» των νέων ανθρώπων που θέλουν να κάνουν δική τους δουλειά αντί να διοριστούν στο Δημόσιο!

Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (2006-2007), η οποία διαπιστώνει επίσης πτώση των βασικών δεικτών επιχειρηματικότητας αλλά και μικρή βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Η ρηχότητα, η εσωστρέφεια και η μικρή συμβολή στην απασχόληση παραμένουν και το 2007 βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έκθεση.

Περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια άτομα αναπτύσσουν σήμερα επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας, ενώ περίπου 900.000 σχεδιάζουν να ξεκινήσουν από το μηδέν επιχειρηματικές δραστηριότητες την περίοδο 2009-2012. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σε συντριπτικό βαθμό σχετίζεται με την αυτοαπασχόληση και κυρίως με την ίδρυση μιας καφετέριας, ενός περιπτέρου ή ανάλογου καταστήματος ψιλικών, ενός ταχυφαγείου ή μιας μικρής τουριστικής επιχείρησης εστίασης σε τουριστικές περιοχές με εποχική απασχόληση.

Η έκθεση για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αποτελεί την πέμπτη περιοδική έκδοση του ΙΟΒΕ στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ερευνητικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηματικότητα- Global Εntrepreneurship Μonitor (GΕΜ).

Από την έκθεση του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι ο βασικότερος δείκτης του GΕΜ, η «επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων», δηλαδή η ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, καταγράφει το 2007 σημαντική πτώση και συνιστά τη χαμηλότερη επίδοση του δείκτη διαχρονικά. Η μείωση αγγίζει τόσο τους επίδοξους όσο και τους νέους επιχειρηματίες.

Το 13% των επιχειρηματικών προσπαθειών (έναντι 20% το 2006) στράφηκε στην επιχειρηματική δράση λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης, ενώ η μέση ηλικία του επίδοξου επιχειρηματία είναι περίπου τα 36 έτη (38 ήταν το 2006).

Υπάρχει όμως βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών επιχειρηματικότητας (π.χ., καινοτομία και νέες τεχνολογίες). Το 39% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων προέρχεται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίδοση υπερδιπλάσια του 2006)

Στην Ελλάδα το 2007 το 5,71% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών, περίπου 388.000 άτομα, βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) έναντι 7,9% το 2006.

Το 18,7% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών (σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άτομα) είχε κάποιου τύπου επιχειρηματική δραστηριοποίηση κατά το 2007. Η επίδοση αυτή είναι και πάλι η υψηλότερη (μετά την Ισλανδία) για το 2007, όχι μόνο στην Ευρώπη, όπου ο αντίστοιχος μέσο όρος δεν ξεπερνά το 11,7%, αλλά και γενικά στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Ας μη λησμονούμε όμως ότι πρόκειται για επιχειρήσεις αυτοαπασχόλησης, δηλαδή εξαιρετικά μικρές ακόμη και για τα ελληνικά δεδομένα.

Το 2,6% του πληθυσμού 18-64 ετών (περίπου 177.000 άτομα) δηλώνει ότι έχει διακόψει τη λειτουργία ή έκλεισε μια επιχείρηση που κατείχε ή στη διοίκηση της οποίας συμμετείχε, ή έχει σταματήσει οποιαδήποτε μορφή αυτοαπασχόλησης κατά τη διάρκεια του 2007, αφού τέσσερα στα εννέα εγχειρήματα δεν απέδιδαν κέρδος. Ωστόσο ένα σημαντικό 10% δηλώνει ότι παρουσιάστηκε μια καλή ευκαιρία να πουλήσει την επιχείρηση, ποσοστό που αντιπροσωπεύει ένα μέρος προφανώς των εγχειρημάτων που συνέχισαν τη λειτουργία τους, ενώ ένα 9% δηλώνει ότι βρήκε άλλη απασχόληση (πιθανόν μισθωτή) ή αποφάσισε να αξιοποιήσει μια άλλη επιχειρηματική ευκαιρία.

Στις σημερινές συνθήκες κρίσης, οι πολιτικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη είναι η έμφαση στην ποιοτική πλευρά της επιχειρηματικότητας και η δεύτερη η θεσμική διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.