Το 30% της συνολικής πίστωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2009- δηλαδή τα 2,64 δισ. ευρώ επί συνόλου 8,8 δισ. ευρώ- θα χορηγηθεί στους φορείς εκτέλεσης έργων ως προκαταβολή τον Ιανουάριο του 2009 προκειμένου να τονωθεί η οικονομία. Αυτό προβλέπεται σε κοινή απόφαση των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κκ. Ι.Παπαθανασίου και Ν.Λέγκα ενώ παράλληλα ασκούνται πιέσεις από τους επιχειρηματικούς φορείς και κυρίως τους κατασκευαστές να διατεθούν πρόσθετοι πόροι στο συνολικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε χθες διάφορα ερωτήματα ενώ από το υπουργείο Οικονομίας αναφέρθηκε ότι με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η πε ραιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. Επίσης ότι « διασφαλίζεται σε μια κρίσιμη περίοδο η ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και επιτυγχάνονται οι πληρωμές με αποτέλεσμα να διοχετευτούν άμεσα περισσότεροι πόροι στην αγορά και τις τοπικές οικονομίες».

Η χρηματοδότηση των νέων έργων θα γίνει μετά την έγκριση της ένταξης σε αυτών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2009. Με την απόφαση προβλέπεται ότι κάθε έργο ή μελέτη του προγράμματος 2008 που δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε το έτος αυτό θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως το ποσό που δεν δαπανήθηκε από τη συγκεκριμένη πίστωση του έτους και επιπλέον με ποσοστό ως 30% της πίστωσής του.