Ατοκο δάνειο 200 εκατ. ευρώ, με την εγγύηση του Δημοσίου, προς τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις που συγκεντρώνουν ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, ώστε να καταβληθεί στους παραγωγούς προκαταβολή, ζήτησε η κορυφαία αγροτοσυνεταιριστική οργάνωση ΠΑΣΕΓΕΣ από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλ.Κοντό. Παράλληλα, ζητήθηκε ο αυστηρός έλεγχος της αγοράς ως προς τις προσμείξεις και αναμείξεις στο ελαιόλαδο, αλλά και η δραστική παρέμβαση του υπουργείου στην εσωτερική αγορά, με εντατικούς ελέγχους στα καταστήματα μαζικής εστίασης και αλλού. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζ. Καραμίχας, πρέπει εκτός των παραπάνω προτάσεων να υιοθετηθούν και πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα, όπως οι ενισχύσεις με ειδικές γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι παραγωγοί από την πρωτοφανή αυτή κρίση. Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ «ο υπουργός κ. Α. Κοντός έδειξε να κατανοεί το μέγεθος του προβλήματος, επιφυλάχθηκε ωστόσο να απαντήσει στις προτάσεις αυτές στο αμέσως προσεχές διάστημα».