Καλοί στα θεωρητικά μαθηματικά αλλά κάτω από τη βάση στις πρακτικές ασκήσεις είναι οι έλληνες μαθητές σύμφωνα με διεθνείς έρευνες.