Επανέρχεται η απειλή για αυξήσεις στα της ΔΕΗ καθώς οι Βρυξέλλες ζητούν να αναλάβει το κόστος των εκπομπών ρύπων.