Στην κατάσταση επαιτείας στην οποία βρισκόμαστε, θα αναγκαστούμε να δεχθούμε όρους πολύ επαχθείς.