ΠΕΚΙΝΟ. Η Κίνα θα συνεργαστεί με τη Ρωσία στην αποστολή δύο ερευνητικών δορυφόρων για τη φωτογράφιση του πλανήτη Αρη καθώς προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση της στην ομάδα των κρατών που θεωρούνται σημαντικές δυνάμεις στη διαστημική έρευνα. Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο Οκτώβριο. Οι δορυφόροι των δύο χωρών θα ταξιδεύουν μαζί στο Διάστημα για 11 μήνες προτού πάρουν ξεχωριστές τροχιές γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη.