Ο επταψήφιος αριθμός που κληρώθηκε είναι ο:

2 6 7 5 2 5 5 Τζακ-ποτ σημειώθηκε στην 1η κατηγορία του ΠΡΟΤΟ. Στη 2η κατηγορία βρέθηκαν 2 δελτία που κερδίζουν από 18.539,98 ευρώ, στην 3η κατηγορία 30 δελτία που κερδίζουν από 1.235,99

ευρώ, στην 4η κατηγορία 259 δελτία που κερδίζουν από 143,16 ευρώ, στην 5η κατηγορία 2.705 δελτία που κερδίζουν από 13,70 ευρώ και στην 6η κατηγορία 26.347 δελτία που κερδίζουν από 1,19 ευρώ.