Αρχίζουν οι συζητήσεις για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης με στόχο τη μετατροπή της πόλης σε μητροπολιτικό κέντρο της ΕΕ.