Συνεχίζεται η δημοσιοποίηση στοιχείων που επιβεβαιώνουν την είσοδο της αμερικανικής οικονομίας σε ύφεση. Συγκεκριμένα, αναθεωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες προς τα κάτω ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους στο-0,5% σε ετησιοποιημένη βάση (από-0,3% αρχικά), ενώ σε ετήσια βάση το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7%, από 2,1% το δεύτερο τρίμηνο. Ειδικότερα σημειώθηκε μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης κατά 3,7%, που συνέβαλε τελικά αρνητικά στην αύξηση του ΑΕΠ κατά-2,69 ποσοστιαίες μονάδες. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μείωση της κατανάλωσης διαρκών αγαθών κατά 15,2%. Επίσης, κατεγράφη μικρότερη αύξηση των εξαγωγών κατά 3,4% (από 5,9% αρχικά) έναντι 12,3% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αντίθετα, οι εισαγωγές είχαν πτώση κατά 3,2%. Ετσι, οι καθαρές εξαγωγές είχαν θετική συνέπεια στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,07 ποσοστιαία μονάδα.

Ανησυχητικό θεωρείται το γεγονός της μεγαλύτερης μείωσης των επιχειρηματικών επενδύσεων κατά 1,5% (από-1,0% αρχικά), δείχνοντας ότι θα είναι πρόσθετος τομέας που οδηγεί την οικονομία των ΗΠΑ στην ύφεση. Πάντως, οι επενδύσεις σε κατοικίες μειώθηκαν λιγότερο, κατά 17,6% (από-19,1%), με επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ κατά-0,66 ποσοστιαία μονάδα. Οπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η Αlpha Βank, από νεότερα στοιχεία προκύπτει ότι η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση θα είναι σημαντικά μειωμένη και το τέταρτο τρίμηνο του 2008. Αναλυτικότερα, τον Οκτώβριο σημείωσε πτώση κατά 0,5% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας υποχώρηση για τέταρτο συνεχή μήνα, έπειτα από πτώση κατά 0,4% τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή το ποσοστό αποταμίευσης ανήλθε στο 2,4% από 1% τον Σεπτέμβριο, προκαλώντας τόσο θετικές όσο και αρνητικές εκτιμήσεις. Επίσης, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Βoard ανήλθε τον Νοέμβριο στο 44,9, από 38,8 τον Οκτώβριο, λόγω κυρίως της μείωσης της τιμής του πετρελαίου. Αντίθετα, η απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας και η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις συνέβαλαν στη νέα αισθητή μείωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης Reuters/ University of Μichigan τον ίδιο μήνα στο 55,3, από 57,6.