Παραμονές Χριστουγέννων θα ανακοινωθεί η δέσμη μέτρων για τη στήριξη του τουρισμού.