Πολλές οι απόψεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και ακόμη περισσότερες οι αναζητήσεις. Ομως, όπως οι παλαιότεροι γνωρίζουν, τα περισσότερα στην οικονομία είναι ζήτημα ψυχολογίας. Και επειδή τούτο τον καιρό η ψυχολογία είναι αρνητική και οι περισσότεροι τείνουν να αυτοπεριορισθούν, καλόν είναι τουλάχιστον οι έχοντες και κατέχοντες να διατηρήσουν τις εορταστικές καταναλωτικές συνήθειές τους. Θα ήταν ίσως φρονιμότερο να στρέψουν την κατανάλωσή τους σε εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες.