ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ