Μία ακόμη υψηλής οικολογικής αξίας περιοχή της χώρας προστατεύεται με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού- Λουδία – Αλιάκμονα, συνολικής έκτασης 338.000 στρεμμάτων. Χθες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Στο Εθνικό Πάρκο εντάσσονται οι χερσαίες, οι υδάτινες και οι θαλάσσιες περιοχές των εκβολών των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, Γαλλικού, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, και της ευρύτερης περιοχής τους.

Η περιοχή είναι παγκόσμιας ορνιθολογικής σημασίας, γιατί βρίσκεται στον κεντρικό μεσογειακό μεταναστευτικό διάδρομο της παγκόσμιας ορνιθοπανίδας. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 277 είδη πτηνών, δηλαδή περίπου το 63% των ειδών που έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα, και 31 είδη θηλαστικών. «Με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου επιδιώκουμε την αποτελεσματική προστασία,διατήρηση και διαχείριση του ποτάμιου, θαλάσσιου και χερσαίου οικοσυστήματος της περιοχής,που αποτελούν σημαντική κληρονομιά και πολύτιμο φυσικό πόρο» υπογράμμισε ο κ. Σουφλιάς.

Με την ΚΥΑ, η ευρύτερη περιοχή του πάρκου χωρίζεται σε τέσσερις βασικές περιοχές και επιμέρους ζώνες:

– Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (ΑΠ): Αποτελείται από τις εκβολές των ποταμών, χερσαία και θαλάσσια τμήματα. Επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με τη φύση, όπως ο εναλλακτικός τουρισμός, αλλά και εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων. Απαγορεύεται η δόμηση.

– Περιοχή Προστασίας της Φύσης (ΠΔ-ΠΑ-Β): Αποτελείται από το Δέλτα των ποταμών, την Αλυκή Κίτρους και χερσαίες εκτάσεις. Επιτρέπονται: αμμοληψία, οστρακοκαλλιέργεια, παραγωγή άλατος στην έκταση της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές ΑΕ.

– Περιφερειακή Ζώνη (Γ): Επιτρέπονται: γεωργία, βόσκηση, υδατοκαλλιέργεια, θερμοκήπια, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, ξενοδοχεία μέχρι 30 κλινών σε γήπεδα τουλάχιστον οκτώ στρεμμάτων, η κατοικία σε γήπεδα άνω των 6 στρεμμάτων.

– Περιοχή Ελεγχόμενης Οικιστικής Ανάπτυξης των Αλυκών Κίτρους ( Ζώνη Δ). Επιτρέπονται: διάνοιξη νέων οδών, βόσκηση, γεωργία, κατοικία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση και ξενοδοχεία μέχρι 30 κλινών σε γήπεδα ελάχιστου ορίου αρτιότητας οκτώ στρεμμάτων.