Αγορά: Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας, Εδουάρδου, Γεωργίου) 152,36 €, Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 152,36 , Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 152,36 €, Πώληση: Ελισάβετ νέας κοπής 170,07