Εντείνονται τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά, καθώς επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους κεφάλαια, τη στιγμή που καταβάλλουν αυξημένες πληρωμές για τόκους.