Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, αναστολή για ένα έτος των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων και επιτάχυνση της μείωσης των φορολογικών συντελεστών ζήτησε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δ.Δασκαλόπουλος σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο του καθηγητή κ. Ι.Στουρνάρα και της κυρίας Μαρίας Αλμπάνη «Η ελληνική οικονομία μετά την κρίση: Αναζητώντας ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο».

Ο κ. Δασκαλόπουλος ζήτησε επίσης αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, διάθεση πρόσθετων πόρων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, επιτάχυνση της υλοποίησης των ΣΔΙΤ (που χωλαίνουν από την πρώτη στιγμή της σύλληψής τους λόγω γραφειοκρατίας) και ταχύτερη αξιοποίηση όλων των επενδυτικών πόρων του ΕΣΠΑ για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ανακούφιση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τονωτική ένεση στην αγορά.

Ο ΣΕΒ επιθυμεί επίσης να αναθεωρηθούν οι προϋπολογισμοί όλων των υπουργείων με στόχο την ανακατανομή τους ανάμεσα στα υπουργεία, να περικοπούν οι καταναλωτικές δαπάνες και να καταργηθούν όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με διαφημίσεις, εκδηλώσεις και δημόσιες σχέσεις.

Το βιβλίο του Ι. Στουρνάρα περιγράφει νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα και απαντάει στο πώς η ελληνική οικονομία θα γίνει πιο ανταγωνιστική και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται χωρίς στρεβλώσεις και πώς τα πρόσθετα οφέλη θα διανεμηθούν με έναν κοινωνικά πιο δίκαιο τρόπο.

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο είναι ένα σχέδιο προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας το οποίο στηρίζεται στους εξής άξονες: Ανταγωνιστικότητα, μακροοικονομική προσαρμογή, κοινωνικό κράτος, θεσμική ανασυγκρότηση και κράτος δικαίου.