Ο μύθος του Φαίδρου είναι το θέμα της ομιλίας που πρόκειται να δώσει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. ο κ. Παναγιώτης Μητροπέτρος, λυκειάρχης, φιλόλογος και νομικός στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. «Ο εικώς μύθος του Φαίδρου και η ουράνια αρματοδρομία προς τον νοητό κόσμο» είναι το θέμα της ομιλίας η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαλέξεων της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας.