Τεκμήριο το ελάχιστο κόστος χρήσης ΙΧ, κατοικιών, σκαφών

Το ελάχιστο κόστος χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων αποτελεί το νέο πλέγμα τεκμηρίων της Εφορίας. Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης αμέσως μετά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής, στην οποία υπέβαλαν τις προτάσεις τους για το νέο καθεστώς των τεκμηρίων διαβίωσης οι εκπρόσωποι κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, δήλωσε ότι το νέο σύστημα θα βασίζεται στο ελάχιστο κόστος χρήσης περιουσιακών στοιχείων, το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχουν διαμορφώσει και υποβάλει οι φορείς.

Το ελάχιστο κόστος χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων αποτελεί το νέο πλέγμα τεκμηρίων της Εφορίας.

Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης αμέσως μετά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής, στην οποία υπέβαλαν τις προτάσεις τους για το νέο καθεστώς των τεκμηρίων διαβίωσης οι εκπρόσωποι κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, δήλωσε ότι το νέο σύστημα θα βασίζεται στο ελάχιστο κόστος χρήσης περιουσιακών στοιχείων, το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχουν διαμορφώσει και υποβάλει οι φορείς.

Οι αλλαγές στα τεκμήρια περιουσιακών στοιχείων θα περιληφθούν σε φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή και θα ισχύσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2009. Ο κ. Αλογοσκούφης ανέφερε επίσης ότι το νέο σύστημα είναι ήπιο και λογικό και δεν έχει καμία σχέση με το παλαιό σύστημα των τεκμηρίων.

Το Εθνικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής κατέληξε χθες, όπως έγραψε «Το Βήμα», στις προτάσεις για το ελάχιστο κόστος χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πλαστικών Σκαφών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ) δεν θα ισχύσει κανένα τεκμήριο για οχήματα ως 2.000

κυβικά εκατοστά, για ακίνητα ως 200 τ.μ. και για σκάφη αναψυχής κάτω των 7 μέτρων.

Το ελάχιστο κόστος χρήσης και συντήρησης θα υπολογίζεται ανά περιουσιακό στοιχείο και το άθροισμα που θα προκύπτει θα συγκρίνεται με τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων.

Στην περίπτωση που το συνολικό κόστος χρήσης των περιουσιακών στοιχείων ξεπερνάει τα δηλωθέντα εισοδήματα, ο φόρος θα υπολογίζεται επ΄ αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, απλώς θα περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα του φορολογουμένου, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα για τη δικαιολόγηση του «πόθεν έσχες» και την ανάλωση κεφαλαίων παρελθόντων ετών.

Η πρόταση για τα αυτοκίνητα
Η πρόταση του ΣΕΑΑ για τη χρήση και συντήρηση των περίπου 5 εκατ. οχημάτων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όσοι έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα κάτω των 2.000 κ.εκ. θα συνεχίσουν να εξαιρούνται των τεκμηρίων, όπως ακριβώς ισχύει σήμερα.

Αντίθετα, για οχήματα από 2.001

ως 2.500 κυβικά εκατοστά το μέσο συνολικό κόστος χρήσης ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, από 2.501 ως 3.000 κ.εκ. σε 3.500 ευρώ, από 3.001 ως 4.000 κ.εκ. διαμορφώνεται σε 4.000 ευρώ, από 4.001 ως 5.000 κ.εκ. σε 5.000 ευρώ και για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 5.001 κ.εκ. το συνολικό κόστος χρήσης το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος ανέρχεται σε 6.000 ευρώ.

Το νέο τεκμήριο κατοικιών
Σχετικά με την πρόθεση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να καθιερώσει «ελάχιστο κόστος χρήσης» και συντήρησης (ΕΚΧ) των κατοικιών μεγάλου εμβαδού (άνω των 200 τ.μ.) το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από τα δηλούμενα εισοδήματα των φορολογουμένων, η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς το Εθνικό Συμβούλιο κατά της Φοροδιαφυγής είναι η εξής: Το μηνιαίο κόστος χρήσης και συντήρησης κατοικίας μεγάλου εμβαδού ανέρχεται μηνιαία κατά προσέγγιση στα εξής ποσά ανά τ.μ. χώρων κύριας χρήσης: ρευματοδότηση/ύδρευση 1 ευρώ ανά τ.μ., θέρμανση-κλιματισμός 1 ευρώ ανά τ.μ., καθαρισμόςσυντήρηση 1 ευρώ ανά τ.μ., κοινόχρηστα-επισκευές 1 ευρώ ανά τ.μ., δημοτικά και λοιπά τέλη 1 ευρώ ανά τ.μ. Σύνολο μηνιαίου Ελάχιστου Κόστους Χρήστης Ακινήτων 5 ευρώ ανά τ.μ. Το παραπάνω ποσό θα μειωθεί στο ήμισυ για τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών αυτών (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, υπόγεια κτλ.).

Παράδειγμα: Μια οικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) 300 τ.μ. με 60 τ.μ. βοηθητικούς χώρους έχει ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης- συντήρησης:

Κύριοι χώροι 300 τ.μ. Χ 5 ευρώ ανά τ.μ. = 1.500 ευρώ.

Βοηθητικοί χώροι 60 τ.μ. Χ 2,50 ευρώ ανά τ.μ. = 150 ευρώ.

Μηνιαίο σύνολο ΕΚΧ 1.650 ευρώ. Συνεπώς το ετήσιο ποσό που θα πρέπει να δηλώνεται ως ελάχιστο ετήσιο εισόδημα («τεκμήριο») από τον φορολογούμενο που ιδιοχρησιμοποιεί ή μισθώνει κατοικία εμβαδού 300 + 60 τ.μ. διαμορφώνεται ως εξής για κύρια κατοικία και για τρίμηνη χρήση εξοχικής κατοικίας: Α. Κύρια κατοικία 1.650 ευρώ Χ 12 = 19.800 ευρώ.

Β. Εξοχική κατοικία 19.800 ευρώ Χ 3/12 = 4.950 ευρώ Τα σκάφη αναψυχής
Σύμφωνα με την πρόταση του ΣΕΚΑΠΛΑΣ το ελάχιστο ετήσιο κόστος χρήσης και συντήρησης ενός πλαστικού ή φουσκωτού σκάφους που δεν διαθέτει χώρους ενδιαίτησης διαμορφώνεται σε 1.788 ευρώ αν το μήκος του είναι από 7 ως 8 μέτρα, σε 2.437 ευρώ αν είναι από 8 ως 9 μέτρα, σε 2.849 ευρώ αν είναι από 9 ως 10 μέτρα, σε 5.838 ευρώ αν είναι από 10 ως 11 μέτρα και σε 8.085 ευρώ αν πρόκειται για σκάφος με ολικό μήκος από 11 ως 12 μέτρα.

Σε ό,τι αφορά την καμπάνια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ο κ. Αλογοσκούφης μιλώντας στο Εθνικό Συμβούλιο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η φορολογική συνείδηση είναι κοινωνική συνείδηση.Ξεκινάει από τον καθένα,μας ωφελεί όλους», για να συμπληρώσει ότι η εκστρατεία εστιάζει στην ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της φοροδιαφυγής και δίνει έμφαση στην κοινωνική αδικία που προκαλείται μέσα από τη φοροδιαφυγή.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk