Τι αποκαλύπτει η έκθεση του προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Οι «ατιμώρητοι» του Δημοσίου

ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ παραμένουν οι επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται σε «σκαστές» υποθέσεις διαφθοράς ή ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους,γεγονός που οδηγεί,εκτός των άλλων,την κυβέρνηση ακόμη και στην επανεξέταση του συστήματος άσκησης των πειθαρχικών διώξεων και απονομής της Δικαιοσύνης. Η πλειονότητα των υπαλλήλων που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη ή στους οποίους επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις για υποθέσεις διαφθοράς που έχουν ως αποτέλεσμα τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος ή την κατάφωρη παραβίαση των νόμων συνήθως αθωώνεται λόγω «συναδελφικής αλληλεγγύης» ή τιμωρείται με πολύ μικρές ποινές αξιοποιώντας και τα νομικά παράθυρα του συστήματος ελέγχου.

ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ παραμένουν οι επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται σε «σκαστές» υποθέσεις διαφθοράς ή ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους,γεγονός που οδηγεί,εκτός
των άλλων,την κυβέρνηση ακόμη και στην επανεξέταση του συστήματος άσκησης των πειθαρχικών διώξεων και απονομής της Δικαιοσύνης. Η πλειονότητα των υπαλλήλων που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη ή στους οποίους επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις για υποθέσεις
διαφθοράς που έχουν ως αποτέλεσμα τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος ή την κατάφωρη παραβίαση των νόμων συνήθως αθωώνεται λόγω «συναδελφικής αλληλεγγύης» ή τιμωρείται με πολύ μικρές ποινές αξιοποιώντας και τα νομικά παράθυρα του συστήματος ελέγχου.

Σύμφωνα με την έκθεση του προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου κ. Σπύρου Σκουτέρη, η οποία έχει παραδοθεί στον αρμόδιο υπουργό και υφυπουργό Εσωτερικών κκ. Πρ. Παυλόπουλο και Χρ.Ζώη αντιστοίχως, μόνο 196 υπάλληλοι έχουν τιμωρηθεί την τελευταία πενταετία με οριστική παύση για υποθέσεις διαφθοράς μετά τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν στις σχετικές αποφάσεις των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών οργάνων. Κατά τα πέντε χρόνια λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (1.1.2003 ως 30.9.2007) εξετάστηκαν 1.405 ενστάσεις, οι οποίες ασκήθηκαν τόσο από τους διωκόμενους υπαλλήλους όσο και υπέρ της διοίκησης, κυρίως από τον γενικό επίθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιτζή, ο οποίος έκρινε ότι οι ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως ήταν επιεικείς. Μετά την επανεξέταση 196 υπάλληλοι τιμωρήθηκαν με οριστική παύση, 103 με προσωρινή παύση έξι μηνών, 25 με προσωρινή παύση τεσσάρων μηνών, 55 με προσωρινή παύση τριών μηνών, 13 με υποβιβασμό, πέντε με στέρηση του δικαιώματός τους για προαγωγή, 142 με πρόστιμο αποδοχών από 10 ημέρες ως και τρεις μήνες και 32 με έγγραφη επίπληξη.

Από το σύνολο, δηλαδή, των υποθέσεων που εξέτασε το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που αποτελεί, τρόπον τινά, τον… Αρειο Πάγο της δημόσιας διοίκησης, τιμωρήθηκαν με διάφορες ποινές 571 υπάλληλοι, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν ατιμώρητοι 834, εκ των οποίων οι 122 αθωώθηκαν και οι 712 δεν τιμωρήθηκαν για τυπικούς λόγους, όπως είναι η παραγραφή αδικήματος, η αναπομπή κτλ. Και όλα αυτά τη στιγμή κατά την οποία η σύσταση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να παρέχεται η δυνατότητα κυρίως στους υπαλλήλους αλλά και στη διοίκηση να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων πριν από την προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου δικαιούνται να ασκήσουν υπέρ της διοίκησης ο υπουργός, ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας, οι πρόεδροι των ΔΣ των ΝΠΔΔ και ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (παρ. 4 και 5 του άρθρου 141 τού ΥΚ) κατά αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθμό, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλουν, ακόμη και στην περίπτωση αθώωσης του υπαλλήλου. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση.

Τους τρεις πρώτους μήνες του 2008 εκδικάστηκαν 80 υποθέσεις από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των περιφερειών και νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν την περίοδο αυτή είναι οι εξής:

Πρώτον, οριστική παύση σε τέσσερις υπαλλήλους: σε έναν υπάλληλο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την υπηρεσία, σε έναν υπάλληλο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς κώδικες, καθώς και της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας, σε έναν υπάλληλο του ΙΚΑ για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους και σε έναν υπάλληλο του υπουργείου Παιδείας για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης απουσίας.

Δεύτερον, προσωρινή παύση έξι μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών τους σε τέσσερις υπαλλήλους: σε δύο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος (χρησιμοποίησαν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα για προσωπικό όφελος), σε έναν υπάλληλο από τον Οργανισμό Φαρμάκων για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα η άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους και σε έναν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, καθώς και της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας.

Τρίτον, προσωρινή παύση τεσσάρων μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών σε έναν υπάλληλο από το υπουργείο Παιδείας για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

Τέταρτον, προσωρινή παύση τριών μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών του σε έναν υπάλληλο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας.

Πέμπτον, υποβιβασμό κατά έναν βαθμό σε έναν υπάλληλο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την υπηρεσία (άνω των 22 ημερών).

Εκτον, πρόστιμο αποδοχών τριών μηνών σε τρεις υπαλλήλους: σε έναν από τα ασφαλιστικά ταμεία για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες, σε έναν από τον Οίκο Ναύτου για το πειθαρχικό παράπτωμα της πλημμελούς άσκησης καθήκοντος και σε έναν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.

Εβδομον, πρόστιμο αποδοχών δύο μηνών σε δύο υπαλλήλους: σε έναν από τον Οίκο Ναύτου για το πειθαρχικό παράπτωμα της ατελούς ή μη έγκαιρης εκτέλεσης καθήκοντος, καθώς και της άσκησης εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς τη χορήγηση άδειας από την υπηρεσία, και σε έναν υπάλληλο από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ποινικούς νόμους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς.

Ογδοον, πρόστιμο αποδοχών 45 ημερών σε έναν υπάλληλο του υπουργείου Παιδείας για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός της υπηρεσίας και της παράβασης της αρχής της αμεροληψίας.

Ενατον, πρόστιμο αποδοχών ενός μηνός σε τρεις υπαλλήλους: σε έναν από τον Οίκο Ναύτου, σε έναν από το υπουργείο Παιδείας για το πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός της υπηρεσίας και σε έναν από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας για το παράπτωμα επίσης της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός της υπηρεσίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Βηματοδότης Περί εκπροσώπων…έρημων και απρόσωπων Με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα πολιτικής κακοφωνίας και, αν μη τι άλλο, ατυχούς ενημέρωσης και... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk